Garantibetingelser

Kære kunde,

PocketBook udtrykker stor påskønnelse for dit valg. Vi garanterer høj kvalitet og pålidelig ydeevne af vores produkter, hvis du overholder reglerne for brug, som du kan finde i brugermanualen.

Bemærk venligst, at garantiforpligtelserne er landespecifikke.

PocketBook yder ikke en global (verdensomspændende) garanti. PocketBooks garantiforpligtelser er lokale og kan variere afhængigt af det land, hvor enheden blev købt.

De garantiforpligtelser, som PocketBook har fastsat for et bestemt land, gælder kun for de enheder, som PocketBook har beregnet til salg i dette land, som er købt i dette land, og som har bestået certificering eller lignende procedurer for overensstemmelse med dette lands standarder.

Generelle Garantibetingelser

PocketBook vil, efter eget skøn, reparere eller erstatte enheden eller de defekte dele heraf i henhold til disse garantibetingelser. PocketBook kan erstatte de defekte dele med nye eller renoverede dele eller enheder, der svarer til nye dele med hensyn til både funktionalitet og ydeevne.

Alle udskiftede dele og enheder bliver PocketBook's ejendom.

Disse garantibetingelser gælder for enhver reparation eller udskiftning af enhedens dele i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller i 3 måneder fra datoen for returnering af enheden fra servicecenteret, alt efter hvilken periode der er længst.

Før du anmelder et PocketBook-produkt som defekt og besøger det autoriserede servicecenter, skal du kontakte vores callcenter eller det autoriserede servicecenter i dit land. Du kan finde kontaktoplysninger om et callcenter og autoriserede servicecentre på det officielle internationale PocketBook-websted på www.pocketbook.ch i sektionen "Support" for dit land.

Denne garanti dækker ikke transportomkostninger og risici i forbindelse med transport af din enhed til og fra det autoriserede servicecenter, medmindre andet er fastsat i den lokale lovgivning.

Du kan sende enheden til et servicecenter fra det land/område, hvor PocketBook har et autoriseret servicecenter. Hvis du bor i det land/område, hvor PocketBook ikke har et autoriseret servicecenter, skal du selv og for egen regning levere en enhed til det rette servicecenter. PocketBook kan ikke hjælpe dig og er ikke ansvarlig for grænseoverskridende levering af enheden til det autoriserede servicecenter og gældende toldklareringer som følge af en sådan levering.

Bemærk, at du skal betale for en diagnoseprocedure, hvis et autoriseret servicecenter opdager følgende:

  • efter diagnosticeringen viser det sig, at reparationen ikke er dækket af garantibetingelser (i tilfælde, der ikke er dækket af garantien).
  • enheden fungerer korrekt, og der er ingen fejl eller funktionsfejl påvist.
  • brugeren nægter at få garantiservice.

Bemærk venligst, at prisen for diagnostik varierer fra servicecenter til servicecenter og ikke er fastsat eller bestemt af PocketBook.

Reparation eller vedligeholdelse må kun udføres af personer, der er autoriseret af PocketBook. Kontaktoplysningerne for de autoriserede servicecentre er anført på www.pocketbook.ch i sektionen "Support" for dit land. Enhver åbning af enheden, enhver reparation af enheden eller enhver anden indgriben i enhedens funktion betragtes som en indgriben fra tredjepart og vil resultere i en afvisning af garantiservice.

Tag en sikkerhedskopi af alle vigtige data, og slet alle fortrolige eller personlige oplysninger, før du kontakter et servicecenter.

Produktets garantiperiode og produktets levetid

Garantiperioden for PocketBook-enheder varer 24 måneder fra købsdatoen, men ikke længere end 30 måneder fra enhedens fremstillingsdato. PocketBook-enheder har en levetid på 36 måneder fra købsdatoen, men ikke længere end 42 måneder fra enhedens fremstillingsdato.

Garantiperioden for batterier varer 6 måneder fra fremstillingsdatoen for enheden eller fra datoen for udskiftning af batteriet. Batteriets levetid er 6 måneder.

Ydelsen af batterier fremstillet ved hjælp af Li-ion-teknologi afhænger af antallet af opladnings- og afladningscyklusser, brugsbetingelser (temperatur, strømstyrke) og opbevaringstiden. Li-ion-batterier har typisk et begrænset antal opladnings- og afladningscyklusser, og med hver opladnings- og afladningscyklus falder batterikapaciteten. Derfor er en reduktion af enhedens driftstid fra batteriet under drift en normal proces som følge af normalt slid og ælde.

Garantiperioden for PocketBook-tilbehør varer 6 måneder fra købsdatoen. Levetiden for PocketBook-tilbehør er 6 måneder fra købsdatoen.

Covers eller sleeves til enheder har en beskyttende funktion; de kan dog ikke helt forhindre eventuelle skader som følge af forskellige mekaniske påvirkninger, fald, stød, tryk, knæk, bøjninger osv.

For at bestemme den resterende garantiperiode skal PocketBook-servicecentret kontrollere den periode, der har varet siden enhedens fremstillingsdato i Pocketbook-enhedernes database.

Hvis denne periode overstiger 24 måneder, fastsætter PocketBook-servicecentret den første dag i garantiperioden fra den købsdato, der er angivet i det dokument, som forbrugeren har fremlagt, og som bekræfter købet: kvittering (salgskvittering, følgeseddel) eller andet dokument, der bekræfter købet, og som skal indeholde købsdato, modelnavn, serienummer samt sælgers underskrift og stempel.

Hvis en forbruger ikke har fremlagt nogle af de dokumenter, der bekræfter købet, eller hvis de fremlagte dokumenter indeholder ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, beregnes garantiperiodens begyndelse fra enhedens fremstillingsdato, som er trykt på enhedens detailemballage og også er krypteret i enhedens serienummer.

Hvis garantiperioden fra enhedens fremstillingsdato er udløbet, er PocketBook berettiget til at nægte at yde garantiservice.

PocketBook har ret til ikke at yde service uden for garantien eller efter garantien for enheder, hvis levetiden er udløbet. Servicen kan ydes for enheder, hvis levetid er udløbet, hvis servicecentret teknisk er i stand til at gøre det.

Begrænsninger og undtagelser

PocketBook er ikke ansvarlig for skader, der overstiger enhedens købspris, samt for tab af muligheden for drift, tidstab, ulejlighed, kommercielt tab, tab af fortjeneste eller besparelser, andre tilfældige, specielle eller indirekte tab, bøder eller juridiske omkostninger, der opstår som følge af en funktionsfejl eller manglende mulighed for at bruge enheden.

Denne begrænsede garanti dækker og gælder ikke for følgende:

1. Kabler, adaptere og tilbehør, der følger med enheden.

2. Normalt slid eller kosmetiske skader (skrammer, ridser, pletter eller slid på overflader eller specielle belægninger, buler, flænger, virkninger af udsættelse for kemikalier, medicinske eller kosmetiske produkter osv).

3. Integritet og genoprettelse af data, indstillinger, brugerprofiler, filer eller programmer.

4. Skader som følge af tilslutning af enheden til ikke-kompatible porte, stik eller strømkilder, samt som følge af spændingsfald osv.

5. Fejl som følge af indgreb fra tredjeparter (reparation, installation og/eller udskiftning af enhedskomponenter eller software samt malware eller virus).

6. Skader og defekter som følge af overtrædelse af de driftsregler, der er beskrevet i brugervejledningen, samt som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug af enheden.

7. Skader og defekter som følge af brug af enheden sammen med ikke-originalt tilbehør eller andre produkter fra tredjeparter.

8. Skader og defekter som følge af indtrængen af væsker i apparatets kabinet eller nedsænkning af apparatet i en væske.*

* Nogle enhedsmodeller svarer til en bestemt klasse af fugtbeskyttelse. Du kan finde flere oplysninger om enhedens fugtbeskyttelse i brugermanualen for din model eller i beskrivelsen af din enhed på www.pocketbook.ch i sektionen "Support" for det land, hvor enheden blev købt.

9. Mekaniske skader, herunder skjulte skader som følge af eksponering for stoffer og genstande fra tredjepart samt som følge af et fald eller andre mekaniske påvirkninger (f.eks. skader på enhedens skærm, kortlæser slot, porte eller stik samt på dens kabinet elementer osv).

10. Gradation og heterogene gråtoner i billederne på skærmen, hvilket er en egenskab ved alle skærme baseret på elektronisk blækteknologi (E-Ink) og ikke er en defekt.

11. Tilfælde, hvor antallet af "døde" pixels (sorte eller lyse prikker) på enhedens skærm ikke overstiger fem.

12. Fremkomsten af fremhævede områder på enhedens skærm, som er synlige i forskellige vinkler, når baggrundsbelysningen er tændt. Dette skyldes egenskaberne ved fremstillingsteknologien for baggrundsbelysningen og er ikke en defekt i enheden.

13. Forskellen i lysets nuancer på enhedens skærm, når baggrundsbelysningen er tændt. Dette er et karakteristisk træk ved LED-fremstillingsprocessen, som ikke er en indikator for dårlig kvalitet af enheden eller afvigelse fra de angivne specifikationer.

14. Forekomst af skygger og områder med forskellig lysstyrke nederst på enhedens skærm, når baggrundsbelysningen er tændt.

15. Tilfælde af personlig intolerance, irritation, allergiske eller andre kropslige reaktioner på apparatet/tilbehøret, dets kabinet komponenter, interne komponenter, belægninger eller lugte.

Begrænsning af softwaregaranti

Enhedens software ("firmware") leveres "som den er". PocketBook garanterer ikke for kvaliteten, ydeevnen og funktionaliteten af tredjepartssoftware eller for dens kompatibilitet med PocketBook-software. PocketBook giver ingen garanti for, at softwaren ikke indeholder fejl eller bugs. PocketBook garanterer ikke, at enhedens hardware- og softwareprodukter er kompatible med hardware og software, der ikke er en del af enheden, medmindre det er angivet i brugervejledningen. PocketBook garanterer ikke, at softwaren er egnet til et brugerdefineret formål, og garanterer heller ikke, at softwaren vil opfylde brugerens personlige krav og forventninger eller analogier og standarder, som ikke er beskrevet i den medfølgende dokumentation eller på PocketBooks hjemmeside.

PocketBook garanterer ikke, at softwaren fungerer korrekt med ukorrekte eller beskadigede filer, og er ikke ansvarlig for, at tredjepartsfiler fungerer korrekt, og er ikke ansvarlig for, at tredjepartsfiler fungerer korrekt.

PocketBook kan efter eget skøn i løbet af enhedens levetid med jævne mellemrum forbedre og ændre softwaren ("firmware") på enheden og fra tid til anden frigive nye versioner af softwaren ("firmware"). For at opnå den bedste brugeroplevelse med enheden anbefaler PocketBook kraftigt, at du bruger de nyeste versioner af softwaren ("firmware"), der kan opdateres via Wi-Fi eller på virksomhedens websted i sektionen "Support" for dit land.

PocketBook har ret til efter eget skøn at træffe beslutning om installation (geninstallation) og opdatering af enhedens software ("firmware") i forbindelse med garanti og service under og efter garantien. I de fleste tilfælde af service og reparation af enheden er installation (geninstallation) eller opdatering af software ("firmware") en obligatorisk og nødvendig fase og en integreret del af den teknologiske proces for service og reparation af enheden og yderligere diagnosticering.

PocketBook og servicecentret kan ikke garantere yderligere korrekt drift af enheden ved brug af tidligere versioner af software ("firmware") og er ikke ansvarlige for den korrekte drift af enheden i tilfælde af brug af tidligere versioner af software ("firmware"). Brugerens afvisning af at installere (geninstallere) eller opdatere enhedens software ("firmware") anses for at være brugerens afvisning af garantiservice for enheden.

Aa HD